Xapa col·laborant i connectors

Inici · Xapa col·laborant i connectors
EMQ aplica la tecnologia CAD-CAM a tots els processos de tall, plegat, corbat, mecanitzat i soldat, que permeten la fabricació de qualsevol perfil metàl·lic imaginable. EMQ disposa d’eines que asseguren el control dels projectes amb la finalitat de complir amb els requeriments demanats.