Escales i baranes

Inici · Escales i baranes
L’ empresa EM Quintana disposa d’ eines que asseguren un bon control dels projectes per tal que es compleixin els requeriments pactats i els terminis de lliurament, tot i respectant els costos desitjats. A EM Quintana oferim l’ assistència tècnica en tots els projectes, com ara la coordinació, el control de qualitat, el control de documents i les especificacions tècniques, la gestió del personal tècnic i el seguiment de l’ execució de l’ obra fins al seu lliurament final.